Opleidingen

Certificatie van Niet-Destructief Onderzoekers gebeurt overeenkomstig de internationale norm NEN-EN-ISO 9712 (als opvolger van NEN-EN 473). Certificaten worden internationaal erkend.

Niet-destructief onderzoek (NDO) heeft als doel de vereiste kwaliteit vast te stellen van industriële producten en productiefaciliteiten zonder dat deze producten worden beschadigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.

NDO wordt in verschillende industriële sectoren toegepast. In verband daarmee zijn er voor de diverse methoden en voor de onderscheiden sectoren afzonderlijke certificaten. Er zijn de volgende certificaten van vakbekwaamheid:

 • wervelstroom-onderzoek (ET)
 • interpretatie van radiografische films (RI) (bekend als Filmlezen)
 • magnetisch onderzoek (MT)
 • penetrant onderzoek (PT)
 • radiografie (RT)
 • ultrasoon onderzoek (pulse-echo) (UT)
 • ultrasoon Time of Flight Diffraction onderzoek (ToFD)
 • ultrasoon Phased Array onderzoek (PA)
 • ultrasoon Wandiktemeting/corrosiedetectie (UT-WDCD)
 • visueel onderzoek (VT)

Certificatie-eisen

De certificatiecriteria voor niet-destructief onderzoekers zijn ontleend aan de internationale norm NEN-EN-ISO 9712 (als opvolger van NEN-EN 473) en vastgelegd in de Hobéon SKO Regelingen.

 • Vooropleiding
 • NDO-vakopleiding (cursus)
 • Beroepservaring als niet-destructief onderzoeker
 • Gezichtsvermogen
 • De af te leggen NDO-examens

NEN-EN 473 SKNDO Certificaten blijven (maximaal) geldig tot de eerstvolgende verlenging of hercertificering zoals vermeld op het certificaat.

Persoonscertificatie

Hobéon SKO is voor het certificatieschema Niet-destructief onderzoekers geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de NEN-EN-ISO/IEC-17024:2012 norm voor persoonscertificering (registratienummer C043). Op de website van Hobéon SKO is alles te lezen over de aanmeldprocedure voor certificering, de regelementen, tarieven en de examination centra. 

Overzicht van opleidingscentrums:

Applus RTD 

Delftweg 144
3046 NC Rotterdam
Contactpersoon: Lindsay Noteboom
t. 010 716 6239
e. opleidingen@applusrtd.com

Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT / VT
Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / UT / ToFD / VT/ RI
Opleidingen niveau 3: UT / PT / MT / RT

Centrum voor Natuur & Techniek – Hogeschool Utrecht
Bezoekadres 
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Postadres 
Postbus 182 
3500 AD Utrecht
Contactpersoon: Lenneke Kok
t. 088-481 8888
e. info@cvnt.nl

Opleidingen niveau 3: basis niveau 3; hoofdmethode UT / PT / MT / RT

Overige opleidingen:

Corrosie en corrosiebeheersing (post-hbo)
Metaalkunde (post-hbo)
International Welding Technologist
International Welding Engineer
International Welding Inspector C
Inspectie en keuringstechnieken level II en III (post-hbo)
Onderhoudstechnologie

DEKRA Rail bv
Concordiastraat 67 
3551 EM Utrecht 
Contactpersoon: Th. de Keijzer 
t. 030-3005223 
f. 030-3005150
e. theo.dekeijzer@dekra.com 

Opleidingen: MT en ET (Niveau 1, sector spoorwegonderhoud)

Materiaal Metingen Testgroep bv
afdeling Opleidingen
1-februariweg 6
4794 SM Heijningen
Contactpersoon: A.C. Visser
t. 0167 525 020
e. opleidingen@mme-group.com

Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT / ET
Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / VT / ET

SGS Nederland bv
Industrial Services 
Malledijk 18
Spijkenisse
Postbus 200
3200 AE Spijkenisse
Contactpersoon: mw. Irene Sjouw-Pors
t.+31 (0) 88 214 3622
e. irene.sjouw-pors@sgs.com

Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT 
Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / VT

TiaT europe bv
Scherpdeel 32
4703 RJ Roosendaal
Contactpersoon: Davie van der Zande
t. 0165-552 461 
f. 0165-552 860 
e. admin@tiat.nl 

Opleidingen niveau 1: ET / MT / PT / RT / UT  
Opleidingen niveau 2: ET / MT / PT / RT / UT / TOFD / VT / RI / PA
Opleidingen niveau 3: ET / MT / PT / RT / UT / VT / ToFD / PA

TÜV Rheinland Sonovation bv 
Elschot 30
4905 AZ Oosterhout
Contactpersoon: B.M.J. Gilhuis
t. 0162-425 588 
F. 0162- 424343
w. www.tuv.com/ndt
e. beatrice.gilhuis@nl.tuv.com 

Opleidingen niveau 1: UT
Opleidingen niveau 2:  ToFD / PA / UT
Opleidingen niveau 3: ToFD / PA

 

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----