Links en Sponsors

Via een bezoek aan onze website kunt u een webformulier versturen. Hierdoor komen wij in het bezit van uw persoonlijke gegevens.

In deze privacystatement is beschreven welke informatie wij verzamelen via onze website en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Website-informatie
Om op de hoogte te blijven van het aantal bezoekers op onze site, wordt het aantal bezoekers geregistreerd. Daartoe is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. 

Wat wel wordt bijgehouden en bewaard is welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met deze informatie kunnen wij onze website steeds aanpassen met als doelstelling de bezoeker zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Kandidaten
Wanneer een bezoeker geïnteresseerd is in een product of een open vraag wil versturen, kan een conactformulier worden ingevuld. Het contactformulier bevat specifieke, tot de persoon herleidbare, informatie. Wij gebruiken deze informatie alleen om te kunnen antwoorden. 

Personen die zich via een fomulier aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van ontvangst per e-mail. Personen kunnen schriftelijk inzage verzoeken en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Card image
Word ook lid van KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----