Lidmaatschap

Lidmaatschap

Om vanuit de KINT platformfunctie het beleid voor de langere termijn, structureel uit te kunnen blijven voeren zijn er Persoonlijke en Bedrijfslidmaatschapen van onze vereniging. De traditionele, persoonlijke lidmaatschappen zijn beschikbaar voor mensen die persoonlijk stemgerechtigd lid willen zijn. Bedrijfslidmaatschappen zijn bedoeld voor belanghebbende bedrijven zoals  Inspectiebedrijven, NDO-dienstverleners, fabrikanten en leveranciers van apparatuur, eindgebruikers/asset-owners, toezichthouders en ingenieursbureaus.

Met een Bedrijfslidmaatschap krijgt het bedrijf, afhankelijk van de gekozen categorie voor een aantal personen het volledige lidmaatschap met stemrecht namens het bedrijf in de Algemene Ledenvergadering en de Bedrijfsledenbijeenkomsten. Deze stemmen kunnen indien gewenst door 1 aanwezige vertegenwoordiger van het bedrijf uitgebracht worden. Verder 2 à 3 keer per jaar een nieuwsbulletin waarin nieuws geplaats kan worden, toegang tot het afgeschermde deel van de website met relevante informatie over het vakgebied, een vermelding van het bedrijf op de KINT website met een link naar de eigen website en recht op deelname in commissies en werkgroepen. Daarnaast zijn, afhankelijk van de gekozen categorie de kosten van 1 of meer persoonlijk lidmaatschappen inbegrepen. Extra persoonlijke lidmaatschappen kunnen tegelijk met het Bedrijfslidmaatschap tegen gereduceerd tarief van € 50 per jaar worden afgesloten, mits deze ook gelijktijdig met het bedrijfslidmaatschap gefactureerd kunnen worden. Het stemrecht van de persoonlijke lidmaatschappen blijft gekoppeld aan de persoon.

Bedrijfslidmaatschappen zijn beschikbaar op 3 niveaus:

Bedrijfslidmaatschap categorie A,

Dit lidmaatschap is met name bedoeld voor kleinere, voornamelijk nationaal opererende bedrijven. De bijdrage voor dit lidmaatschap is € 1000 per jaar. Daarvoor heeft het bedrijf voor maximaal 2 door het bedrijf aan te wijzen personen stemrecht en zijn de kosten van 1 persoonlijk lidmaatschap inbegrepen.

Bedrijfslidmaatschap categorie B

Dit lidmaatschap is bedoeld voor de middelgrote, nationaal of internationaal opererende bedrijven, of die deel uitmaken van internationaal opererende bedrijven. De bijdrage voor dit lidmaatschap is € 1750 per jaar. Hiervoor heeft het bedrijf voor maximaal 3 door het bedrijf aan te wijzen personen stemrecht en zijn de kosten van 2 persoonlijke lidmaatschappen inbegrepen.

Bedrijfslidmaatschap categorie C

Dit lidmaatschap is bedoeld voor grote, nationaal of internationaal opererende bedrijven. De bijdrage voor dit lidmaatschap is € 2500 per jaar. Inbegrepen: een lidmaatschap voor maximaal 5 door het bedrijf aan te wijzen personen met stemrecht en zijn de kosten van 5 persoonlijke lidmaatschappen inbegrepen.

Persoonlijk lidmaatschap
Inbegrepen: een lidmaatschap voor 1 persoon met stemrecht in de Algemene Ledenvergadering, 2 à 3 keer per jaar een nieuwsbulletin, toegang tot het afgeschermde deel van de website met relevante informatie over het vakgebied en recht op deelname in commissies en werkgroepen op persoonlijke titel. Lidmaatschapsbijdrage: € 65 per jaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Uw bericht

Zakelijk adres

VoorkeurenMail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----