Wie we zijn

 

Vereniging KINT heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de veiligheid en integriteit van industriële installaties
- drukapparatuur
- staalconstructies
- transportmiddelen

Vereniging KINT werkt aan de optimalisatie, promotie en juiste positionering van het Niet Destructief Onderzoek (NDO) bij ontwerp, nieuwbouw en in de gebruiksfase. 

De Vereniging fungeert als onafhankelijk platform voor leden en aangesloten bedrijven. Dit maakt het mogelijk om kennis en mogelijkheden van NDO uit te wisselen, kwaliteit te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een goede regelgeving.

ACTIVITEITEN

KWALITEIT
De Vereniging ondersteunt de samenstelling en het kwaliteitsbeheer van opleiding, kwalificatie en certificatie van NDO-personeel. Veel van onze leden nemen deel in opleidings- en certificatiecommissies van Hobéon-SKO. De besturen van KINT en Hobéon-SKO overleggen op reguliere basis.

INTEGRITEIT
De Vereniging werkt waar mogelijk samen met andere belanghebbenden binnen het integriteitsbeheer zoals het Landelijk Platform Inspectiediensten (LPI), Technische Commissie Drukapparatuur (TCD) en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

INTERNATIONAAL
NDO is sterk internationaal georiënteerd. We onderhouden nauwe contacten met zusterorganisaties in de ons omliggende landen. Denk aan het Duitse DGZfP, het Belgische BANT en BINT in het Verenigd Koninkrijk.

CERTIFICATIE
KINT is lid van de Europese Federatie voor Niet Destructieve Technieken (EFNDT) en het Internationale Commitee voor NDT (ICNDT). Door deze lidmaatschappen is het mogelijk om gebruik te maken van de onder EFNDT en ICNDT opgezette Multilateral Recognition Agreements (MRA’s). De Nederlandse certificaten die Hobéon-SKO uitgeeft worden hierdoor internationaal erkend.

PLATFORM
De Technische Commissie NDO & Inspectie (TCNDO & I) komt al decennialang meerdere malen per jaar bij elkaar. Daarmee is dit het belangrijkste platform van de Vereniging voor regulier, informeel vaktechnisch overleg en kennisuitwisseling tussen NDO- en Inspectiebedrijven, leveranciers en eindgebruikers van NDO.

KENNISUITWISSELING
Onze Evenementencommissie faciliteert kennisuitwisseling door tweejaarlijks een congres maar ook regelmatig bedrijfsbezoeken en regio-avonden te organiseren.

ONDERZOEK
De Stichting KINT Onderzoeksprojecten faciliteert uitvoering van gezamenlijke projecten voor het vergroten van kennis en inzicht over mogelijkheden en begrenzingen van bestaande en nieuwe technieken.

NORMEN
De Vereniging KINT gebruikt de door onderzoek vergaarde kennis onder meer ter ondersteuning van Europese en Internationale regelgeving. Diverse Nederlandse initiatieven zijn via het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ingebracht in de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN) en van daaruit in de Internationale Standaarden Organisatie (ISO). Zo werd de kennis omgezet in internationale standaarden.

PROMOTIE
De Publicatiecommissie van de Vereniging verzorgt de promotie van NDO en de communicatie met leden en andere belanghebbenden via de website en het Nieuwsbulletin.

DOELGROEP

  • Iedereen die werkt in de industrie, bij onderzoeksinstellingen, in het onderwijs of bij de overheid en die op welke wijze dan ook betrokken is bij het aandachtsgebied van KINT.
  • Bedrijven die op dit gebied werkzaam zijn.

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----