Commissies

Commissies

Vereniging KINT kent onder meer de volgende commissies:

Technische Commissie NDO & Inspectie
Deze commissie is historisch gezien de nationale versie van Technische Commissie V van het International Institute of Welding. Nog steeds is de commissie een gezamenlijke commissie van KINT en NIL. De commissie volgt ontwikkelingen binnen Inspectie en NDO en bespreekt deze technisch-inhoudelijk tijdens 3 vergaderingen per jaar. De commissie adviseert het bestuur op basis daarvan over diverse onderwerpen zoals voorstellen voor onderzoeksprojecten en opleidingsvraagstukken en thema’s voor congressen.

 

Commissie Evenementen en Publiciteit
Voor de zichtbaarheid van KINT, de communicatie en verspreiding van informatie op het gebied van Inspectie, Keuringen en NDO organiseert deze commissie het tweejaarlijks congres, afgewisseld met symposia en de bedrijvendag. Daarnaast worden door het jaar heen regio-avonden georganiseerd waarbij actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied gepresenteerd worden. Regiobijeenkomsten vinden plaats bij de bedrijven.

De commissie verzorgt ook de communicatie met de leden en het uitdragen van kennis en informatie door up-to-date houden van de website, de publicatie van het Nieuwsbulletin en de Social Media (LinkedIn).

 

Commissie Stralingsbescherming in het NDO
Deze commissie overlegt namens de NDO bedrijven, werkzaam in de radiografie op gezette tijden over actuele thema’s met de overheid, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
De werkgroep opleidingen heeft eindtermen ontwikkeld voor de opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming, die in 2018 van kracht zijn geworden. In 2019 heeft de commissie de Praktijkrichtlijn veilig werken met ioniserende straling in het NDO gepubliceerd.

Deze richtlijn geeft handreikingen om op een veilige wijze Radiografisch onderzoek uit te voeren.

Download: Praktijkrichtlijn Stralingsbescherming

Commissie Kwaliteit in het NDO
Deze commissie is opgericht op 19 januari 2017, naar aanleiding van de zorgen die leven over de kwaliteit van het uitgevoerde NDO, hetgeen ook een terugkerend thema was van  recente KINT congressen. Op dit moment wordt in de taakgroepen gewerkt aan de onderwerpen verankering kwaliteit in regelgeving, opleidingen en begeleiding en controle.

 

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----