Commissies

Commissies

Vereniging KINT kent onder meer de volgende commissies:

NIL-KINT TC NDO&I

Deze commissie is het platform voor het verzamelen en uitwisselen van informatie over ontwikkelingen op het gebied van Niet Destructief Onderzoek en Inspectie. De commissie adviseert op basis daarvan het bestuur en de leden van KINT en het NIL(Nederlands Instituut voor Lastechniek).

Branchecommissies

Volgens de statuten kan KINT branchecommissies instellen. Op dit moment is er één commissie ingesteld: de NDO-branchecommissie Ioniserende Straling.

Commissie Bijeenkomsten

De Commissie Bijeenkomsten van KINT organiseert bijeenkomsten waarop kennis over het vakgebied kan worden uitgewisseld, uitgediept en verbreed. Denk aan Regiobijeenkomsten (4 per jaar), het tweejaarlijks congres en Bedrijfsbezoeken. Alle bijeenkomsten staan open voor leden en niet-leden. Niet-leden betalen in het algemeen een iets hoger bedrag voor deelname.

Commissie Publiciteit

De Publiciteitscommissie verzorgt de publiciteit rondom de Vereniging en de activiteiten. De belangrijkste uitgave voor de leden is het KINT Nieuwsbulletin.

Card image
Registreer voor het KINT Congres 2020

Registreer hier

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----