Regiobijeenkomst 14 april 2021

Regiobijeenkomst met Safety Delta Nederland

De ambitie van Safety Delta Nederland (SDN)

De Nederlandse (petro)chemische industrie is anno 2030 de veiligste[1] ter wereld en heeft daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Wat is SDN?

Safety Delta Nederland (SDN) is een samenwerkingsverband tussen overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap. Hiertoe is op 5 oktober 2020 een convenant getekend.

Het SDN programmabureau heeft als missie om structurele samenwerking tussen partijen te faciliteren en zo het veiligheidsniveau van de (petro)chemie nog verder te verbeteren.

Wat doet SDN?

SDN staat voor het vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid voor mensen die daar elke dag mee bezig zijn.

SDN stuurt kennisverspreiding en -vernieuwing op wat voor de grote groep van belang is en waarvan het grootste verbetereffect op (proces)veiligheid verwacht wordt. Het doel is sneller en makkelijker toegang verschaffen tot betrouwbare oplossingen voor (proces)veiligheidsvraagstukken en de toepassing ervan stimuleren.

SDN doet dit door met partijen een Meerjarenprogramma op te stellen en uit te voeren. SDN coördineert of ondersteunt verbeter projecten op basis van behoefte bij bedrijven en ondersteunt het vinden van financiering voor deze projecten. SDN heeft dit samengebracht in een Kennis- en een Innovatiecentrum.

De Stichting Veiligheid Voorop (VV) vertegenwoordigt het (petro)chemisch bedrijfsleven in SDN en verbindt branche organisaties uit de sector, vakverenigingen en regionale veiligheidsnetwerken. Deze halen de vraagbehoefte van ‘veiligheidsthema’s die er toe doen’  op bij bedrijven uit een sector of regio. Daarnaast leveren ze ‘better practices’ aan om te verspreiden.

Voor wie is SDN?

SDN is voor mensen die elke dag bezig zijn met (proces)veiligheid in de industrie (site managers, operatie managers, onderhoudsmanagers, project manager, HSE managers, etc.), en ook overheid (toezichthouders, beleidsmedewerkers) en wetenschap (onderzoekers) en onderwijs.

Wat brengt SDN?

Het SDN Kenniscentrum geeft praktische oplossingen voor (proces)veiligheidsvraagstukken:

  1. de Kennisbank: de laatste beschikbare kennis binnen het vakgebied, verwijzingen naar en duiding van informatie van andere partijen, en Frequently Asked Questions.
  2. de Technology Catalogue: inzicht in (commercieel) beschikbare technologieën of diensten en het gebruik ervan door andere bedrijven uit de industrie.
  3. de SDN Academy (in ontwikkeling): micro-learnings / e-learning over de toepassing van recent ontwikkelde handreikingen.

Het SDN Innovatiecentrum biedt kansen voor nieuwe oplossingen voor (proces)veiligheidsvraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld zijn nieuwe hardware, software of mindware op het gebied van corrosie onder isolatie, te late lek detectie of het verbeteren van de veiligheidscultuur. Ook is vernieuwing mogelijk door gebruik te maken van big data of slimme e-learning.

Meer informatie?

Zie www.safetydelta.nl of stel een vraag op info@safetydelta.nl

[1] Uitgedrukt als aantal MARS incidenten - Major Accident Reporting System, eMARS, is het officiële raportage systeem aan de Europese Commissie voor incidenten die voldoen aan criteria opgesteld in de Seveso II Directive.

Bekijk hier de presentatie die Safety Delta Nederland op 14 april heeft gegeven op onze regiobijeenkomst!

Card image
Word ook lid van KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----