Kwaliteit verdient zich terug

Kwaliteit verdient zich terug

Op zijn bijdrage ‘Wat is het verband tussen ISO 9712 en de kwaliteit van het NDO’ tijdens het KINT-congres op 30 mei van dit jaar kreeg Lodewijk Aardewerk veel reacties. Zijn pleidooi om op alle fronten – onderzoekers, opdrachtgevers en werkgevers - te investeren in kwaliteitsverbetering vond zeker weerklank.

“Er is niets tegen standaardisering en efficiënter werken. Maar hierdoor zijn vooral bij de grote bedrijven inkopers een heel belangrijke rol gaan spelen. Waar vroeger bij een grote opdracht of contracten de technici aan beide zijden vaak rechtstreeks contact hadden, is het proces
nu te eenzijdig gericht op een zo laag mogelijke prijs.”, stelt Aardewerk in een gesprek naar aanleiding van zijn lezing.


Boodschapper van het slechte nieuws
“Ik heb wel eens meegemaakt, dat een opdrachtgever bereid was om een hogere prijs te betalen omdat hij echt niet begreep hoe de NDO-aannemer het werk voor de geoffreerde prijs kon doen. De lage prijs moest wel ten koste gaan van de kwaliteit. Iedereen weet toch dat je dan in een later stadium juist voor onverwachte en ongeplande kosten komt te staan als het werk verkeerd of onzorgvuldig wordt uitgevoerd.“ Deze situatie komt nogal eens voor. De NDO-er wordt dan vaak als de brenger van het slechte nieuws gezien. “Herkenbaar voor veel congresgangers”, vindt Aardewerk.

“Maar de stap om het belang van het NDO goed in te zien en hiernaar ook te handelen wordt maar aarzelend gezet. Dat ligt natuurlijk ook aan de manier waarop we opleiden voor dit vak, het vak beleven en de mensen die het aantrekt, echte specialisten die vaak hun hele
loopbaan in het NDO-vak blijven, waardoor er weinig uitwisseling is met andere takken van sport. We accepteren de vaak hoge werkdruk, lange werkdagen en de moeilijke werkomstandigheden. Hierdoor verdienen we al snel een leuk salaris, maar van doorgroeien
is vaak geen sprake.“

Geen productiemiddel
Een goed begin zou zijn om weer te gaan werken met (betaalde) trainees. “Als werkgevers continuïteit willen moet je zorgen voor instroom en dat kost wat ja. Maar al te vaak worden de onderzoekers gezien als productiemiddel.” Goed, het probleem van lage kwaliteit is
duidelijk en heeft een aantal verschijningsvormen. Maar wat kun je doen en liefst direct? Aardewerk stelt daarvoor in zijn lezing een aantal verbeteringsmaatregelen voor, zie hiervoor het kader. “Bedrijven moeten worden overtuigd van de toegevoegde waarde van NDO vanwege het afbreukrisico. Ook ondernemingen vinden het belangrijk om ongevallen of schade aan het milieu maar ook aan het imago te voorkomen. Bezuinigen op kwaliteit past niet bij het verantwoord en ethisch ondernemen waarnaar nu veel ondernemingen streven.”

Meer begeleiding en toezicht
Doorvertaald naar de NDO-werkvloer betekent dit dat we moeten zorgen voor betere training, meer ervaring en toezicht. “Daarbij kan KINT een rol spelen. Maar ook de werkgevers hebben een belangrijke uitdaging. Werk niet met stuksprijzen maar houd bij aanbiedingen rekening alle noodzakelijke werkzaamheden. Dus ook met de kosten van toezicht en begeleiding. En benut die meerprijs daar dan ook voor en niet om de aandeelhouders een hogere marge te geven.”

 

Card image
Word ook lid van KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----