Nen

Nen Nen

NEN heeft voor het Normalisatiewerk op het gebied van Niet Destructief Onderzoek de Normcommissie 342 092 ‘Niet-Destructief Onderzoek’.

Het werkgebied is de normalisatie op het gebied van het niet-destructief materiaalonderzoek. De nadruk ligt op Akoestische Emissie (AE), wervelstroom onderzoek (ET), penetrant onderzoek (PT), magnetisch onderzoek (PT), radiografie (RT) en ultrasoon onderzoek (UT). In de laatste jaren is veel aandacht besteed aan nieuwe technieken, zoals Time-Of-Flight Diffraction (TOFD), Phased Array (PT) en Digitale vormen van Radiografie (CR).

Het nationale werkprogramma is in eerste instantie afgeleid van het werkprogramma’s van CEN/TC 121/SC 5, CEN/TC 138, CEN/TC 190/WG 10 & WG 11 en CEN/TC 269/WG 2 (NDO-gedeelte), ECISS/TC (2 NDO onderwerpen), ECISS/TC 29/SC 10, ISO/TC 17/SC 19/WG 1, ISO/TC 44/SC 5 en ISO/TC 135.

Verder wordt het gebruik van normen ondersteund in Nederland, bijvoorbeeld door middel van normbundels zoals Bundel 23, ‘Normen voor niet-destructief onderzoek van lassen’ en andere norm-informatieproducten, bijdragen aan symposia, persberichten en artikelen in vakbladen, mailingen, en inpassing van normen in onderzoeksprogramma’s.

Kijk op de site van NEN voor meer informatie.

Card image
Word ook lid van KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----