Cen

Cen Cen

CEN is een standaardiseringsorganisatie opgericht door de nationale standaardiseringscomités in de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandels Associatie. De normen van het CEN staan bekend als Europese Norm (EN). Om deel te kunnen nemen aan Europese normontwikkeling is een mandaat van één van de nationale leden van CEN-deelnemers nodig. In Nederland is dat NEN. Inhoudelijk worden KINT- leden ondersteund vanuit de verschillende (ad-hoc) werkgroepen en KINT-commissies. In het bestuur van KINT en vooral TC NDO&I is de voortgang van de ontwikkeling van de normen, met name die normen die uit KINT-initiatieven ontstaan een vast onderdeel van de agenda. De samenstelling, het werkprogramma, de status van normen en meer ziet u op www.standards.cen.eu, onder ‘Technical Bodies’ (in de lijst zoeken op TC 121, TC 138 et cetera). Voor officieel afgevaardigde deelnemers aan de TC’s is een afgesloten deel van de site beschikbaar (Livelink) waarin alle commissiedocument beschikbaar zijn.

Card image
Word ook lid van KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----