Magnetisch onderzoek

Magnetisch onderzoek Magnetisch onderzoek

Het magnetisch onderzoek is een niet-destructieve controlemethode waardoor in ferromagnetische materialen discontinuïteiten kunnen worden opgespoord die open zijn aan het oppervlak of zich (niet te diep) onder dit oppervlak bevinden.

Door een ferromagnetisch stuk te magnetiseren ontstaat op de plaats waar de discontinuïteit zich bevindt, een lekveld aan het oppervlak, ter hoogte van deze discontinuïteit.

Dit lekveld gedraagt zich zoals een kleine magneet, welke andere magnetiseerbare deeltjes kan aantrekken. Bij de magnetische controle gebruikt men als detectiemiddel ofwel kleine ferromagnetische deeltjes onder poedervorm (omgeven door een zichtbare contrasterende kleurstof of door een fluorescerende stof) ofwel deeltjes in suspensie in een vloeistof (= magnetische inkt). Het detectiemiddel wordt ook ontwikkelaar genoemd.

Het magnetisch onderzoek kan toegepast worden op alle magnetiseerbare materialen (ferromagnetische materialen), zowel tijdens de verschillende productiestadia als bij de controle van onderdelen die in dienst zijn geweest (vermoeiingsscheuren). Het is een snelle en doeltreffende techniek waardoor discontinuïteiten, open aan het oppervlak en juist eronder, kunnen worden opgespoord.

Het al of niet vinden van discontinuïteiten onder het oppervlak wordt zowel beïnvloed door de grootte, vorm, richting en diepteligging van de discontinuïteit als door de gebruikte magnetisatie-techniek (stroomsoort).

Met droog poeder kunnen stukken worden gecontroleerd waarvan de temperatuur van het oppervlak tot ± 300°C mag bedragen.  Bij geverfde oppervlakken vermindert de gevoeligheid, maar tot een verfdikte van ± 0,3 mm is een controle mogelijk.

Card image
Registreer voor het KINT Congres 2024

Registreer hier

Card image
Word ook lid van KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----