ATEX online evenement 6 april

Beste KINT bedrijfsleden, leden en relaties,

Op 23 januari 2020 is het Arbobesluit gewijzigd. Onder meer de ATEX-paragraaf uit het Arbobesluit is toen gewijzigd. Deze wijziging heeft in het bijzonder invloed op het gebruik van mobiele apparatuur in ATEX-gevarenzones, omdat de wijziging tot gevolg heeft gehad dat het gebruik van alternatieve maatregelen, anders dan het toepassen van explosieveilig materieel, niet langer mogelijk is.

Voor de uitvoering van Niet-Destructief Onderzoek in de procesindustrie en tankopslag heeft dit besluit grote gevolgen. Door de grote complexiteit van NDO apparatuur, die op hetzelfde niveau ligt als medische apparatuur, en de grote veelheid van onderzoekstechnieken (we kennen er meer dan 60) is voor een groot aantal toepassingen geen ATEX gecertificeerd apparaat beschikbaar. Tot nu toe werd dan onder een hot work-permit gewerkt, maar dat is een aantal keren betwist.

Tijdens de afgelopen bedrijfsleden-vergadering van KINT, op 8 december 2021, werd aan het KINT bestuur de vraag gesteld om een brancheoverleg te organiseren over de verscherping van het toezicht op de ATEX-richtlijnen. Dit is gepland op woensdag 6 april van 11:00 tot 13:00 (online). In de bijeenkomst zullen ervaringen worden uitgewisseld en zal worden besproken hoe wij als branche op deze uitdaging gaan reageren.

De Nederlandse Arbeidsinspectie en VNCI (Koninklijke Vereniging Nederlandse Chemische Industrie) hebben medewerking toegezegd aan deze bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is in principe bedoeld voor bedrijfsleden van KINT. Wij begrijpen echter dat de problematiek ook buiten deze groep leeft. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen, neem dan contact op met Casper Wassink via mailadres: voorzitter@kint.nl

Met vriendelijke groeten, Nederlandse Vereniging voor Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-Destructieve Techniek

Casper Wassink Voorzitter

-

Card image
Word ook lid van KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

-----advertentie-----