Image

Wie zijn wij?

Vereniging KINT wil een bijdrage leveren aan de veiligheid en het rendement van industriële installaties.

Denk daarbij vooral aan

  • drukapparatuur (vaten, tanks, buis- en transportleidingen),
  • staalconstructies,
  • transportmiddelen (rail, lucht- en scheepvaart).

Vereniging KINT werkt daarom aan de optimalisatie, promotie en juiste positionering van Niet Destructief Onderzoek (NDO) als onderdeel van integriteitsbeheer bij ontwerp, nieuwbouw en in de gebruiksfase.

De Vereniging fungeert als onafhankelijk platform voor leden en aangesloten bedrijven. Dit maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en de kwaliteit te verbeteren. Zo vergroten we de mogelijkheden van NDO en dragen we bij aan goede regelgeving.

Activiteiten

KWALITEIT - De Vereniging ondersteunt de samenstelling en het kwaliteitsbeheer van opleiding, kwalificatie en certificatie van NDO-personeel. Veel van onze leden nemen deel in opleidings- en certificatiecommissies van Hobéon-SKO. De besturen van KINT en Hobéon-SKO overleggen op reguliere basis.

INTEGRITEIT - De Vereniging werkt waar mogelijk samen met andere belanghebbenden binnen het integriteitsbeheer zoals het Landelijk Platform Inspectiediensten (LPI), Technische Commissie Drukapparatuur (TCD) en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

INTERNATIONAAL - NDO is sterk internationaal georiënteerd. We onderhouden nauwe contacten met zusterorganisaties in de ons omliggende landen. Denk aan het Duitse DGZfP, het Belgische BANT en BINT in het Verenigd Koninkrijk.

CERTIFICATIE - KINT is lid van de Europese Federatie voor Niet Destructieve Technieken (EFNDT) en het Internationale Commitee voor NDT (ICNDT). Door deze lidmaatschappen is het mogelijk om gebruik te maken van de onder EFNDT en ICNDT opgezette Multilateral Recognition Agreements (MRA’s). De Nederlandse certificaten die Hobéon-SKO uitgeeft worden hierdoor internationaal erkend.

PLATFORM - De Technische Commissie NDO & Inspectie (TCNDO & I) komt al decennialang meerdere malen per jaar bij elkaar. Daarmee is dit het belangrijkste platform van de Vereniging voor regulier, informeel vaktechnisch overleg en kennisuitwisseling tussen NDO- en Inspectiebedrijven, leveranciers en eindgebruikers van NDO.

KENNISUITWISSELING - Onze Evenementencommissie faciliteert kennisuitwisseling door tweejaarlijks een congres maar ook regelmatig bedrijfsbezoeken en regio-avonden te organiseren.

ONDERZOEK - De Stichting KINT Onderzoeksprojecten faciliteert uitvoering van gezamenlijke projecten voor het vergroten van kennis en inzicht over mogelijkheden en begrenzingen van bestaande en nieuwe technieken.

NORMEN - De Vereniging KINT gebruikt de door onderzoek vergaarde kennis onder meer ter ondersteuning van Europese en Internationale regelgeving. Diverse Nederlandse initiatieven zijn via het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ingebracht in de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN) en van daaruit in de Internationale Standaarden Organisatie (ISO). Zo werd de kennis omgezet in internationale standaarden.

PROMOTIE – De Publicatiecommissie van de Vereniging verzorgt de promotie van NDO en de communicatie met leden en andere belanghebbenden via de website en het Nieuwsbulletin.

Doelgroep

  • Iedereen die werkt in de industrie, bij onderzoeksinstellingen, in het onderwijs of bij de overheid en die op welke wijze dan ook betrokken is bij het aandachtsgebied van KINT.
  • Bedrijven die op dit gebied werkzaam zijn.

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

KINT Congres 2018

30 mei
Louwman & Parqui Raamsdonksveer

Schrijf u nu in via deze site

 

 

Word ook
lid van
KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Advertentie

MME Rosen Europe BV TIAT